Материали 1-10 от 3

Природа и източници на конкурентни предимства 9 стр.

Природа и източници на конкурентни предимства

Между мисията и външната среда на организацията има определена взаимна зависимост. Мисията влияе върху подбора на елементите от външната среда, които ще са обект на внимание при изработване на стратегията, а външната среда влияе върху природата на...
mOn
6 0