Материали 1-10 от 26

Роля на мотивацията при упрявление на организацията 16 стр.

Роля на мотивацията при упрявление на организацията

В настоящата работа интересът на изследователя е насочен върху същността, мястото и ролята на мотивацията в управлението на органицзацията, която рефлектира пряко върху ангажираността на индивидите, принадлежащи към дадена организация...
ivan40
0 0
Инвестициите в човешки капитал и тяхната възвръщаемост 12 стр.

Инвестициите в човешки капитал и тяхната възвръщаемост

Простият математически начин за изчисляване на инвестиция (сравнявайки разходите с приходите) се оказва недостатъчен метод за изчисляване на възвращаемостта. Това е така, защото към първоначалните разходи трябва да бъдат прибавени и алтернативните...
cblock
3 0
Формиране и реализиране на управленската политика 12 стр.

Формиране и реализиране на управленската политика

Това е стопанска организация насочила своите усилия към удовлетворяване нуждите на своите клиенти гарантирайки качество на предлаганите от нея стоки и услуги. Целта на фирмата е непрекъснато разрастване и увеличаване на продажбите, капитала, търговските..
gecata_maina
1 2
 Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 2004 г 31 стр.

: Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика. Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 – 2004 г.

Правителствата на индустриално развитите държави ежегодно изземват под формата на данъци от фирмите и домакинствата почти половината от БВП на съответната страна, като същевременно разходват доста по-големи суми за изпълнение на своите функции...
silviQ
1 0