Материали 21-30 от 456

Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции 9 стр.

Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции

Анализ и оценка по критерии. Организация - яснота и лекота на разбиране на съдържанието, актуалност; удобен и лесен за използване (потребителски ориентиран) интерфейс, ръководство за потребителя, помощна информация...
messi
0 0
Конспект за изпита по предмета quotКомпютърни системи за управлениеquot ТУ Габрово 136 стр.

Конспект за изпита по предмета "Компютърни системи за управление" ТУ Габрово

Автоматизацията на производствени процеси може да се дефинира като развитие на производствените устройства и производствените процеси чрез интегрирането им в едно цяло, където трансформирането и преноса на материали, енергия и данни се извършва без...
nerven
0 0
Книгата Програмиране ++Алгоритми 740 стр.

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;”

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” Книгата би могла да се ползва като продължение на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java” и като допълнение към учебния план от безплатните курсове по програмиране за начинае
0 0
Управление на бинес проект quotРазработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML SYSML и стандарта IEC 61499 7 стр.

Управление на бинес проект "Разработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML/ SYSML и стандарта IEC 61499

Сложността и размерът на софтуерните системи в областта на управлението и автоматизацията нарастват непрекъснато. Това важи и за системите за сградна автоматизация, към които спадат системите за жилищен или домашен комфорт...
silviQ
0 0
Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет 96 стр.

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет

През 20-ти век бяха измислени две от най-мощтните средства за комуникация в историята на човечеството – телевизията и компютъра...
ivan40
0 0
Уеб услуги Open grid services infrastructure OGSI 15 стр.

Уеб услуги. Open grid services infrastructure (OGSI)

Open Grid Services Infrastructure (OGSI) са базирани на технологиите Grid и уеб услуги. Те определят механизмите за създаване, управление и обмен на информация между единици наречени грид услуги. накратко, грид-услугата е уеб услуга, която се подчинява...
lubega
0 0