Материали 1-10 от 14

Тенденциите в развитието на съвременните компютърни системи 20 стр.

Тенденциите в развитието на съвременните компютърни системи

Ролята и значението на компютрите значително нараства и те навлизат във всички области на човешката дейност. Нарастващият интерес към развитието на информационните технологии може да бъде обяснен с реалните социални потребности на съвременния човек...
loli
3 0
Електронно помагало по български език и литаратура за начална степен 5 стр.

Електронно помагало по български език и литаратура за начална степен

Представяне на авторско помагало по български език и литература предвиждащо изучаване частите на речта В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ-съществително име, прилагателно име и глагол.
ivan40
9 1
Машини с неунифициран достьп до паметта numa 3 стр.

Машини с неунифициран достьп до паметта (numa)

Проектирани са с цел отстраняване "тясното място", което се полуава при достъп до паметта в UMA машините. Логически разделената (общата) памет е физически разпределена между процесорните възли в NUMA – това води до архитектури с разпределена общ
loli
3 0
Мрежови протоколи 14 стр.

Мрежови протоколи

Мрежов протокол е система от правила за обмяната на информация между процеси или компютри, които са свързани в една компютърна мрежа. Комуникацията в тази мрежа се базира на множество протоколи с различни функции....
nerven
4 0