Материали 11-20 от 456

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи 12 стр.

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи

Телекомуникациите са една от най-бързо развиващите се области през последните 20 години. Те са една предметна област, която няма тенденцията да спре своето развитие, а напротив точно обратното ще се развива все повече и повече...
daniche90
0 0
Компютърна памет Видове 6 стр.

Компютърна памет. Видове.

Пълната памет на една компютърна система се нарича системна или компютърна памет. Тази памет обединява всички видове запаметяващи устройства, използвани в дадена компютърна система за съхраняване на цялата й необходима информация.
sed
0 1
Мрежи от следващо поколение NGN 25 стр.

Мрежи от следващо поколение (NGN)

Следващото поколение мрежи (NGN) е популярна фразa, използванa за описание на мрежа, която ще замени настоящата PSTN мрежа по целия свят днес, предназначена за пренос на глас, факс, модем, сигнали и т.н....
aronn
0 0
Хеш функция Определение Основни изисквания към функциите 22 стр.

Хеш функция. Определение. Основни изисквания към функциите

На английски: "hash, hashing". Превежда се буквално като "кълцам" или "бъркотия". Понякога се използва: "message digest", което може да се преведе буквално като "смляно съобщ
dannyboy
0 0
Изследване работата на КИС Клиент-Сървър-Архитектура с различен брой абонати услуги и стойности на грешките в преносната среда ber при преносна среда Wireless 25 стр.

Изследване работата на КИС (Клиент-Сървър-Архитектура) с различен брой абонати, услуги и стойности на грешките в преносната среда (ber) при преносна среда Wireless

Изследва влиянието на различен брой абонати и услуги при преносна среда Wireless върху времето за отговор – един от основните критерии за оценка на работата на LAN мрежите....
gecata_maina
0 0