Материали 1-10 от 456

Книгата Програмиране ++Алгоритми 740 стр.

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;”

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” Книгата би могла да се ползва като продължение на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java” и като допълнение към учебния план от безплатните курсове по програмиране за начинае
0 0
Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа 263 стр.

Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа

СУБД Oracle 10g осигурява многостранна, високоефективна платформа, осигуряваща мащабируемост, устойчивост, надеждност, достъпност, общ модел за разработка на приложения, единни стандарти, интегриране на различни езици (SQL, Java, и XML)....
admin
229 3
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВХОДЯЩ ПОТОК ДАННИ ПО USB ИНТЕРФЕЙС В DMX512 И ART-NET СЪВМЕСТИМИ ПАКЕТИ ЧРЕЗ ARM МИКРОКОНТРОЛЕР STR711 231 стр.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВХОДЯЩ ПОТОК ДАННИ ПО USB ИНТЕРФЕЙС В DMX512 И ART-NET СЪВМЕСТИМИ ПАКЕТИ, ЧРЕЗ ARM МИКРОКОНТРОЛЕР STR711

Разглежданото устройство позволява посредством персонален компютър да бъдат управлявани различни видове светлинни обекти, използвайки един от двата основни стандарта – DMX512 и Art-Net.
admin
6 0
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания 216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания

Уеб базирано приложение, написано на PHP, базата данни е на MySQL. Програмата позволява въвеждане информация за издания, клиенти, издатели, поръчки от клиенти и към издатели.
nerven
6 0
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания 216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания”

Целта на създаването на всяка информационна система е автоматизация и подобряване ефективността на работа, най-често свързана с фиксиран брой многократно повтарящи се дейности.
aronn
6 2
Практикум по Интернет комуиникаций 176 стр.

Практикум по Интернет комуиникаций

Практикумът създава практически умения на студентите за използуване на приложения за осъществяване на комуникации в Интернет и Интранет. Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и Интернет...
mOn
1 0