Материали 1-10 от 40

Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове 85 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Съществуват много такива продукти, но малко от тях са на български. Това прави системата за online тестове много удобна за използване в българските училища.
rusev02
4 0
СИГУРНОСТ ВЪВ VOIP МРЕЖИТЕ 85 стр.

СИГУРНОСТ ВЪВ VOIP МРЕЖИТЕ

Всяка една технология притежава пропуски в сигурността, от електронните машини за гласуване до VoIP. Един от елементите, който често обърква или разсейва материята е възприемането на сложността, приложена при извършването на евентуална атака.
rusev02
18 3
WEB базирана Информационна система за обслужване работата в Адвокатска Кантора 54 стр.

“WEB базирана Информационна система за обслужване работата в Адвокатска Кантора”

Съществуват информационни системи за медицина, библиотеки, административните среди, фирми и други търговски учреждения, банки, също юридически и много други.
aronn
30 1
Приложение на знанията и уменията придобити при обучението по СИП - Информационни технологии І-ІІІ клас за повишаване ефективността на обучението по ЗИП - Човекът и обществото в ІV клас 70 стр.

Приложение на знанията и уменията, придобити при обучението по СИП - Информационни технологии І-ІІІ клас за повишаване ефективността на обучението по ЗИП - Човекът и обществото в ІV клас.

Многобройни проучвания, изследвания наблюдения и т.н показват, че “правилното и обмислено” използване на ИКТ в контекста на учене и преподаване, може значително да подобри резултатите от него.
aronn
1 0
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания 216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания”

Целта на създаването на всяка информационна система е автоматизация и подобряване ефективността на работа, най-често свързана с фиксиран брой многократно повтарящи се дейности.
aronn
6 2
проектирането на контролер който се управлява по GSM мрежа 51 стр.

проектирането на контролер, който се управлява по GSM мрежа.

Програмното осигуряване на контролера е разработено на езика С с помощта на средата С51. Реализирани са следните функции и команди за управление на GSM модула:
aronn
5 1