Материали 1-10 от 40

Измерване в комуникацията 10 стр.

Измерване в комуникацията

Цел на настоящат разработка е да се утонят свойствата на един клас реактивни параметрични двуполюсници, съдържащи кондензатори, резистори, бобини и аналогов ключ, които са изследвани в разновидности...
ivan40
1 0
GPRS - Глобалната система за мобилни комуникации 10 стр.

GPRS - Глобалната система за мобилни комуникации

Общата радиосистема с пакетна комутация (GPRS) е стандартизирана услуга за предаване на данни с пакетна комутация за Глобалната система за мобилни комуникации (GSM).
gecata_maina
3 0
Общи принципи за системна класификация и дефиниране на радиотехническите комплекси 23 стр.

Общи принципи за системна класификация и дефиниране на радиотехническите комплекси

Принципът на системния подход е свързан, с формирането на цялостна представа за радиотехническия комплекс като сложна система с отчитане на специфичните му връзки и свойства...
nerven
2 0