Материали 81-90 от 864

Кръстоносните походи 10 стр.

Кръстоносните походи

Mястото на рицарството в ценностната система на средновековния човек се определяло от отношението към войната като към едно закономерно явление. Съвсем естествено се приемало, че всяка година по определено време някъде ще започнат военни действия...
silviQ
0 0
Сърбия при управлението на Стефан Душан Залвадяване на Македония Албания Епир и Тесалия 11 стр.

Сърбия при управлението на Стефан Душан. Залвадяване на Македония, Албания, Епир и Тесалия

Основни неща относно Косово. Сърбите стъпват в Косово пет века след стъпването им на Балканите. С Косово са свързани сръбски православни и национални емоции, които имат по-късна давност...
nerven
0 0
Наполеон Бонапарт 14 стр.

Наполеон Бонапарт

Наполеон е роден в Аячо на 15 август 1769 година в семейството на благородника Карло де Бунапарте, адвокат по професия. Когато е в града, той предвожда банда от приятелчета в ожесточени боеве срещу местните хлапета...
the_magicer
0 0
Византийско-турските отношения 50 стр.

Византийско-турските отношения

Историята на Византия като отделна държава започва към края на IV в. и по-точно след 395 г., когато двете части на обширната Римска империя — западната и източната — се обособяват като самостоятелни политически формации, всяка със свой път на
the_magicer
0 0
Колониална експанзия на Великите сили 1892-1905 39 стр.

Колониална експанзия на Великите сили. /1892-1905/

Колонизация на Китай от европейските страни, Опиумни войни. Възход на Япония, доктрина “Хей” и Китайско-Японска война. Експанзия на Русия в Средния и Далечния изток. Английско-японски договор и Руско-Японска война. Колонизация на Африка от френски, англий
legolas
0 0