Материали 61-70 от 863

Тоталитарните режими между двете световни войни 12 стр.

Тоталитарните режими между двете световни войни

В историята на човечеството 20 век ще остане не само като век на революционни постижения на науката и техниката, но и като век на световни войни, световни кризи и революции, век на опити на няколко държави за установяване на световното господство...
the_magicer
0 0
Християнството - официална религия на империята 4 стр.

Християнството - официална религия на империята

За разпространението на християнството благоприятства условието, че въпреки преследванията, християнските мисионери действат в границите на една държава – римската империя...
the_magicer
0 0
Балканските държави и македонския въпрос 64 стр.

Балканските държави и македонския въпрос

Най-новата история на македонските земи се причислява към най-сложните и объркани проблеми в историята на Европа през XIX и ХХ век. Тя е будила и продължава да буди жив интерес поради неугасналите противоречия около нея не само сред...
rusev02
0 0
Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война 1919-1939г 22 стр.

Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война (1919-1939г.)

Най-древното население на Албания са илирите. 2 в. пр. Хр. - завоювана от Рим. 395 - в Източната Римска империя, по-късно Византия. 1443-68 - народосвободителна борба начело със Скендербег. 1479-1912 - под властта на Османската империя...
gecata_maina
0 0