Материали 1-10 от 22

Възникване на западноевропейския феодализъм 1 стр. очаква одобрение

Възникване на западноевропейския феодализъм

Според много изследователи предпоставките за оформянето на феодалната система се откриват в късноримското общество, също и в традициите на древните германци, коит озаселявали римските провинции през епохата на Великото преселение на народите.
messi
2 1
Последици от Априлското въстание 3 стр.

Последици от Априлското въстание

Априлското въстание с героичната саможертва на своите дейци постига целите, които си поставят неговите организатори още на заседанията на Гюргевския комитет. То изостря докрай Източната криза, което от една страна, довежда самата Османска империя до дълбо
milenadaily
8 1
Индустриалната революция 3 стр.

Индустриалната революция

Англия - люлката на модерната индустрия. Индустриалната революция протекла първо в Англия (1750-1850). Под индустриална революция се разбира прогресивната концентрация на производството и замяната на ръчния труд с механична сила...
nerven
5 2