Материали 1-10 от 6

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в до 1878 г 107 стр.

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в. до (1878 г.)

Обект на анализ в дипломната работа са занаятите във Велико Търново през 19 век. Средновековната българска столица Велико Търново е разположена живописно по стръмните брегове на река Янтра в най-красивите предбалкански дипли на Стара планина...
gecata_maina
0 0
Политическите взаимоотношения между Киевска Русия и Хазарския каганат 134 стр.

Политическите взаимоотношения между Киевска Русия и Хазарския каганат

Настоящата работа има за цел да се разгледат политическите взаимоотношения между Киевска Русия и Хазарския каганат. Обхванат е периодът между началото на ІХ и първите десетилетия на ХІ век.
pelikan
5 0
Историко-етнографски проучвания на с Белозем с Герен 19 стр.

Историко-етнографски проучвания на с. Белозем (с. Герен)

Написването на тази разработка се дължи на интереса ми към историята на родното ми село Герен (дн. Белозем). Благодарение на удобното си географско разположение и блогоприятно стечение на обстоятелствата то и днес буди възхищение със своето богато...
daniche90
6 0