Материали 71-80 от 863

Геноцида и пасакрирането на албанския народ 20 стр.

Геноцида и пасакрирането на албанския народ

Сменянето на имената на градовете и селищата на Южна Албания от еленските пред и след завършването на ІІ световна война. Чамският казус и като цяло казуса на албанското малцинство в Гърция се роди с решението на Лондонската Конференция през 1913г....
dannyboy
0 0
Илинденско-преображенско въстание 13 стр.

Илинденско-преображенско въстание

Утре 2ий август, по случай празника въстанието на Н.Ц.Н. княза на българския престол, в 8 часа сутринта ще се отслужи благодарствен молебен на пехотния лагер при княжеското шосе, след което ще има парад на войската от Софийския гарнизон....
silviQ
0 0
Албигойството във Франция богомилството и отношението на папата към тях през призмата на европейската идея 9 стр.

Албигойството във Франция, богомилството и отношението на папата към тях през призмата на европейската идея

През Х век в България се ражда едно от най-забележителните социално-религиозни движения и учения – богомилството. То има най-продължително съществуване от всички подобни ереси...
aronn
0 0
Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в до 1878 г 107 стр.

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в. до (1878 г.)

Обект на анализ в дипломната работа са занаятите във Велико Търново през 19 век. Средновековната българска столица Велико Търново е разположена живописно по стръмните брегове на река Янтра в най-красивите предбалкански дипли на Стара планина...
gecata_maina
0 0
Политиката на ФРГ спрямо страните от Източния блок по време на управлението на К Аденауер и В Брандт 24 стр.

Политиката на ФРГ спрямо страните от Източния блок по време на управлението на К. Аденауер и В. Брандт

Външната политика на ФРГ след края на Втората световна война може да бъде разделена на няколко периода. Първоначално непосредствено след постигането на мира такава на практика не съществува, понеже страната е окупирана от държавите-победителки...
dannyboy
0 0
Династия на Каролингите От кралство към империя 14 стр.

Династия на Каролингите. От кралство към империя.

Трансформацията на франкската държава от кралст во в империя — събитие епохално по историческото си съдържание — не било еднократен акт, а изключително сложен и продължителен процес, който трудно може да бъда вместен в някаква конкретна календ
gecata_maina
0 0
Кръстоносните походи 10 стр.

Кръстоносните походи

Mястото на рицарството в ценностната система на средновековния човек се определяло от отношението към войната като към едно закономерно явление. Съвсем естествено се приемало, че всяка година по определено време някъде ще започнат военни действия...
silviQ
0 0