Материали 1-10 от 28

Стопанска история 2 стр.

Стопанска история

България след Освобождението до Балканските войни. Световна стопанска криза 1929-1933г. България след Първата световна война 1918-1923г. България в навечерието на Втората световна война. Световно стопанство през Втората световна война 1939-1945г...
emoto_92
1 2
България през първата половина на 9 век 1 стр.

България през първата половина на 9 век

Териториално разширение при хан крум 803 – 814 год. мирният договор от края на 8 век продължил да действа и през първите години от управлението на хан Крум. По това време интересите на България били на северозапад...
gecata_maina
2 0
Българското ханство през първата половина на 9 век 2 стр.

Българското ханство през първата половина на 9 век

След множество трудности и перипетии дошъл моментът на дългоочаквания отдих за българската държава. През 8 век борбата между славяните и прабългарите за надмощие стихнала. Началото на 9 век новообразувалата се страна бележи не само политическа...
gecata_maina
2 0
световни цивилизации 4 стр.

световни цивилизации

Увод в дисциплината световни цивилизации. Подход и анализ на общественото развитие. Общественото развитие на човечеството е сложно и многообразно. За неговия анализ науката синтезира понятия, чрез които да определи основните изминали етапи...
gecata_maina
13 0
Стопанството на САЩ в края на 19 и началото на 20 век 1 стр.

Стопанството на САЩ в края на 19 и началото на 20 век

Стопанството на САЩ При колониалният период в икономическото развитие на САЩ има неравномерност.В североизточните райони се развива фермерския тип земевладение, а в южните робовладелчески райони,в централните райони има големи владения на...
gecata_maina
1 0