Материали 1-10 от 46

Богомилство 2 стр.

Богомилство

Богомилството е еретическо учение, зародило се през Х век в България. От една страна то се разглежда като израз на недоволство, породено от българската социална действителност...
gecata_maina
1 0
Раздвоение между културите появява се в тоталитарните държави 4 стр.

Раздвоение между културите – появява се в тоталитарните държави

Обикновено нацизмът е смятан за вид фашизъм, но трябва да се разбере, че нацизма се опитва да обслужи един държавен идеал, който се изразява в определянето на нейното съдържание...
silviQ
1 0
Природонаучен музей 7 стр.

Природонаучен музей

История на Национален Природонаучен Музей. Националният природонаучен музей — БАН е научна институция, пряко ангажирана с изучаването на биологичното разнообразие, еволюцията на организмите и опазването на природната среда....
silviQ
0 0
Карнегиева анкета 4 стр.

Карнегиева анкета

Карнегиевата анкета е популярното название на Доклада на международната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските войни, изготвен със средствата на Карнегиева фондация за международен мир през 1913-1914 г...
the_magicer
2 0
Падане на България под Византийска власт 2 стр.

Падане на България под Византийска власт.

В доклада са изложени причините за падането на България под Византийска власт, като те са подредени по важност (по моя преценка). За всяка една причина е дадена информация. Всичко е написано ясно и точно, без излишни подробности.
3 0