Материали 1-10 от 88

Антропогенни туристически ресурси 6 стр.

Антропогенни туристически ресурси

Туризъм – произлиза от френската дума тур, което означава обиколка. По това понятие разбираме пътуване на индивид и група хора, свързано с временното напускане на местоживеенето и посещение на близки и далечни места...
mOn
3 0
Бизнес преговори 31 стр.

Бизнес преговори

Туристическата индустрия е базирана и разчита на чести контакти между купувачи и продавачи, организатори и спонсори. Бъдещи управляващи в тази индустрия трябва да се научим да уважаваме потребностите на клиентите и спонсорите, чрез усвояване на техники...
loli
13 0
Въведение в туризма 21 стр.

Въведение в туризма

Етимологически терминът "туризъм" произлиза от френската дума "льо тур" – означава обиколка, отиване до някъде и връщане. Някои автори приемат, че т.нар. "Голямо пътешествие" (гранд тур) зародило се ок. 1500г. по земите на Ев
silviQ
3 0
Въведение в туризма 15 стр.

Въведение в туризма

Туризма е сложно явление – комплекс от човешки дейности свързани с пътуване.Той е временно движение на хора извън тяхното нормално местоживеене,дейностите осъществени при престоя п тези места и съоръженията , създадени да задоволяват техните нужди...
ivan40
1 0
Въведение в туризма - Лекции 110 стр.

Въведение в туризма - Лекции

Развитието на международния и вътрешния туризъм в условията на демокрация на Република България и преминаването през последното десетилетие към пазарна икономика изискват подготовка на високо квалифицирани туристически кадри. В условията...
mOn
9 2