Материали 1-10 от 88

Спортна анимация в туризма 154 стр.

Спортна анимация в туризма

Когато туризмът се разглежда като част от човешката дейност, извършвана през свободното време, и се възприема в обратния смисъл на понятието работа (бизнес), се разбира, че туризмът е част от сложния процес за възстановяване на жизнения потенциал...
ivan40
9 0
Въведение в туризма - Лекции 110 стр.

Въведение в туризма - Лекции

Развитието на международния и вътрешния туризъм в условията на демокрация на Република България и преминаването през последното десетилетие към пазарна икономика изискват подготовка на високо квалифицирани туристически кадри. В условията...
mOn
9 2
Технология и организация на ресторантьорството 83 стр.

Технология и организация на ресторантьорството

Цялото историческо развитие на човечеството е свързано с постоянни грижи за осигуряване на храна за неговите членове. Векове наред единствената форма за производство и за потребление на храна се е развила като функция на домашното стопанство...
messi
5 1
Екскурзоводство 65 стр.

Екскурзоводство

Екскурзоводството е свързващо звено между туристите и всички останали доставчици на туристическите услуги. То е основен източник на информация за посещаваните туристически обекти. Самото екскурзоводство в туризма е дейност ...
silviQ
19 2