Материали 41-50 от 88

Специфика на маркетинговите управленски решения в туризма 4 стр.

Специфика на маркетинговите управленски решения в туризма

Теорията и практиката на маркетинга води началото си от развитието на туризма. Това произтича от особеностите на туристическия продукт, които се формира предварително в диалог с потенциалния клиент.
emoto_92
0 0
Въведение в туризма 21 стр.

Въведение в туризма

Етимологически терминът "туризъм" произлиза от френската дума "льо тур" – означава обиколка, отиване до някъде и връщане. Някои автори приемат, че т.нар. "Голямо пътешествие" (гранд тур) зародило се ок. 1500г. по земите на Ев
silviQ
3 0
Туристически пазар и изучаване на търсенето 2 стр.

Туристически пазар и изучаване на търсенето

Туристическият пазар е съвкупност от икономически, правни, организационни и други отношения по повод покупко - продаоба на туристически услуги и стоки. Това е най– динамично развиващия се международен пазар с голяма дълбочина ширина...
silviQ
0 0
Икономика на туризма 3 стр.

Икономика на туризма

Почвата и развитието на туризма е обективно обусловен процес. В първоначалните си форми той се проявява като индивидуално потребление по повод на пътуване и пребиваване извън постоянното местожителство с цел почивка, развлечения, обогатяване...
ndoe
3 0
Особености на мениджмънта в туризма 2 стр.

Особености на мениджмънта в туризма

Мениджмънтът в туризма е съвкупност от принципи, модели, средства и форми на въздействие върху персонала, осигуряващ обслужването на клиентите с цел постигане на печалба и постигане на високо качество.
loli
7 1
Туроператорска агентска и транспортна дейност 11 стр.

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

В древните цивилизации се появяват условия за преместване на големи човешки маси с религиозни, лечебно-профилактични, познавателни и други цели. Първи сведения за предшествениците на туроператорските агенции – древен рим...
nezabravima
18 4