Материали 31-40 от 88

Лекции по Туристическо търсене 37 стр.

Лекции по Туристическо търсене

Продължава глобализацията на туристическо посещение, като нараства доверието на туристите за предлаганите стоки и услуги. Наблюдава се намаляващ ефект на външните действия върху туристическите пътувания и върху съкращаването на време за преодоляването им
messi
0 0
Класификация и характеристика на заведенията за хранене и развлечение 10 стр.

Класификация и характеристика на заведенията за хранене и развлечение

Заведенията за хранене и развлечения са възникнали много отдавна. Те са били познати на древните гърци, на древните египтяни и римляните. Били са специфични за всеки един от горе споменатите народи, съобразявайки се с техните нужди...
silviQ
0 0
География на туризма 26 стр.

География на туризма

Качевството на обслужването - основен фактор за развитието на туризма в България. В основата на нарастващия брой туристи и валутни постъпления е повишеното качество на българското туристическо предприятие...
dannyboy
2 0
Хотелиерство и ресторантьорство 19 стр.

Хотелиерство и ресторантьорство

Същност и значение на хотелиерската индустрия - Всеки един турист се нуждае от множ. основ. и допълн. услуги за задоволяване потребности му. Хотелиерството най-общо представлява стопанска дейност, предоставяща срещу...
silviQ
0 0
Същност на туризма Видове туризъм 16 стр.

Същност на туризма. Видове туризъм

Първите сведения за развитие на селския туризъм датират от 16/17 в. и отнасят за северно европейските градове, където аристократите често летували в чифлици, къщи и др. свои и чужди владения, намиращи се в околностите на градовете....
lubega
7 0
Управление на качеството в туризма 52 стр.

Управление на качеството в туризма

1.1. Качеството в туризма като обект на фирмено управление 1.1.1. Въведение в проблематиката на качеството и неговото управление в туризма ?? Защо тази проблематика е толкова актуална и значима ? - качеството има различни съвременни измерения – то е фи...
dannyboy
4 0
Доходи печалба и ефективност в основните туристически дейности 1 стр.

Доходи , печалба и ефективност в основните туристически дейности

Туристическия бизнес е бързо развиващ се и печеливш отрасъл . Този бизнес може да се стартира с малко инвестиции, но с добра организация могат да се постигнат много добри резултати...
mOn
0 0
Въведение в туризма 15 стр.

Въведение в туризма

Туризма е сложно явление – комплекс от човешки дейности свързани с пътуване.Той е временно движение на хора извън тяхното нормално местоживеене,дейностите осъществени при престоя п тези места и съоръженията , създадени да задоволяват техните нужди...
ivan40
1 0
Хотелиерство 24 стр.

Хотелиерство

"Хотелиерството е стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители." – доц.Атанасова...
gecata_maina
1 0