Материали 51-60 от 1080

Историческа география 16 стр.

Историческа география

Историческата география е дисциплина в историческата наука. Тя конкретизира нашите представи за пространствената страна на историческия процес и ги свързва с определени територии, изучава географията на историческото минало на човечеството...
silviQ
0 0
Република Турция 18 стр.

Република Турция

Разположена е на два континента: Европа и Азия. Европейската част на Турция се нарича Тракия, докато азиатската – Анатолия (или Мала Азия). Нейната столица е Анкара. Населенито на страната е 67 милиона души. Турция е демократична държава...
rusev02
0 0
Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша от Княжево до Панчарево 80 стр.

Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша (от Княжево до Панчарево)

Динамизмът на съвременния начин на живот е съпроводен с увеличаване ритъма на живот, а оттук стреса, алергиите и хроничните заболявания също нарастват. Хората търсят все повече и по-разнообразни начини за почивка – рекреация, туризъм, спорт и др....
aronn
0 0
Демографски процеси и демографска политика Съвременен релеф на България 5 стр.

Демографски процеси и демографска политика. Съвременен релеф на България

1.Демографски процеси и демографска политика.  Демографски процеси - демографията е наука за населението. Под население се разбира съвкупност от хора, които живеят на дадена територия и са в определени обществени отношения. Задача на демографската наук
okanfeim
0 0