Материали 21-30 от 1082

Глобални проблеми в съвременното развитие 2 стр.

Глобални проблеми в съвременното развитие

Тестът е насочен към проверка знанията на учениците към глобалните проблеми на съвременното ни развитие. В таблица са посочени определения към които трябва да се отнесат понятия. Проверяват се знанията и за международните организации.
PEPEN69
0 0
Знанието и географското знание в Древна Месопотамия 10 стр.

Знанието и географското знание в Древна Месопотамия

Знанието и географското знание в Древна Месопотамия (Двуречието) – кратка характеристика и анализ. В Древна Месопотамия (Тигър и Ефрат) се развива цивилизация, която достига до високо културно развитие...
gecata_maina
0 0
Лекции СИГБ 64 стр.

Лекции СИГБ

Същност, предмет и задачи на дисциплината Социално-икономическа география на България. Развитие, съвременни направления и основни представители. Методи на изследване на дисциплината СИГ на България. Географско положение, граници и големина на България...
aronn
0 0