Материали 1-10 от 62

Демографски процеси и демографска политика Съвременен релеф на България 5 стр.

Демографски процеси и демографска политика. Съвременен релеф на България

1.Демографски процеси и демографска политика.  Демографски процеси - демографията е наука за населението. Под население се разбира съвкупност от хора, които живеят на дадена територия и са в определени обществени отношения. Задача на демографската наук
okanfeim
0 0
Какви са заслугите на България за света 1 стр. очаква одобрение

Какви са заслугите на България за света ?

Макар и малка, с незавидно днес икономическо положение, България е една от най-старите държави в света, която е допринесла немалко за неговото развитие. Въпреки че в повечето случаи българският гений се е разкривал извън границите на страната си, силата м
gerito006
1 0
Характеристика на Южен централен район 19 стр.

Характеристика на Южен централен район

Южният централен район е разположен в южната част на Република България. На север граничи със Северния централен район, като централният дял на Стара планина се явява естествена северна граница на района; на изток граничи с Югоизточния район, на запад....
messi
4 1
Земеделието 1 стр.

Земеделието

Земеделието (част от първичния сектор) е основен производител на хранителни продукти и доставя суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост. Продукцията му играе важна роля в търговията между страните....
ndoe
1 0
Ландшафтна геоситуация в България 7 стр.

Ландшафтна геоситуация в България

Районирането на природните територии се явява един от методите за изследване и систематизация на природно-териториалните обекти, независимо от това дали те се изучават в отраслови (геоморфоложки, климатичен, геоботаничен и т.н.) или в ландшафтен аспект...
silviQ
0 0