Материали 1-10 от 9

Обект предмет на географската наука 4 стр.

Обект, предмет на географската наука

Науката е форма на общественото съзнание,социална институция насочена към създаване на нови знания за природата и обществото.Научната познавателна дейност е иновационна тъй като е насочена към създаване на нови знания.Въпросът за това какво се включва към
mimcheto9333
0 0