Материали 1-10 от 1082

География на България 364 стр.

География на България

съшност и особенности на географското положение;оценка на географското положение на българия;релеф на българия;полезни ископаеми на българия;климат на българия;води на българия;почви на българия;растителност и животински свят
cblock
4 1
Балканският полуостров 97 стр.

Балканският полуостров

Балканският полуостров заема най-югоизточната част на Европа и се намира в непосредствена близост до Азия и Африка. Това допринася той да се превърне от най-древни времена в кръстопът между трите континента и да преживее бурни и повратни събития...
Simonsita
4 0
Значение на манастирите в България като ресурс за развитието на вътрешния и международен туризъм 83 стр.

Значение на манастирите в България като ресурс за развитието на вътрешния и международен туризъм

Туризмът се дефинира като "временно движение на хора до места извън тяхното нормално местоживеене и месторабота". Той може да се разглежда в различни аспекти: социален, стопански и пространствен...
messi
2 0
Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша от Княжево до Панчарево 80 стр.

Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша (от Княжево до Панчарево)

Динамизмът на съвременния начин на живот е съпроводен с увеличаване ритъма на живот, а оттук стреса, алергиите и хроничните заболявания също нарастват. Хората търсят все повече и по-разнообразни начини за почивка – рекреация, туризъм, спорт и др....
aronn
0 0