Материали 21-30 от 28

Публично управление на кризисни ситуации Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г 101 стр.

Публично управление на кризисни ситуации. Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г.

Комплексното развитие на населените места не е цел с предварително ограничени емпиричните параметри. Изключително важно за всеки, който работи по програми за комплексното развитие, е да има ясно разбиране за самия характер на идеята за такова развитие...
ndoe
0 0
Развитие на системата за управление на кризи в България 11 стр.

Развитие на системата за управление на кризи в България

Системата за гражданска защита в България е остаряла в много отношения и е нужно да се направят поправки в контекста на новите социални, политически икономически условия...
the_magicer
0 0
Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза 21 стр.

Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза

Глобалната финансова криза все още намира ограничено отражение върху показателите за българия. след фалита на Lehman brothers и развитията в сащ и някои страни от еврозоната обаче има индикации за засилване на косвените ефекти от глобалната криза върху...
daniche90
0 0
Дълговата криза в Европа причини и възможни решения 85 стр.

Дълговата криза в Европа – причини и възможни решения

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
nerven
0 0
Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г 71 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г.

Избухналата през лятото на 2008 г. в САЩ глобална криза е на самия капитал и на икономическата обществена система...
aronn
0 0
Проблеми на поетиката на Достоевски 10 стр.

Проблеми на поетиката на Достоевски

Типове прозаическа реч. Словото у Достоевски. Монологичното слово на героя и словото на разказа в повестите на Достоевски. Словото на героя и словото на разказа в романите на Достоевски. Диалогът у Достоевски...
ndoe
0 0