Материали 1-10 от 28

Анализ на управлението на кризисната ситуация 9 стр.

Анализ на управлението на кризисната ситуация

Разработката цели да покаже, че една кризисна ситуация не може да бъде ефективно управлявана ако предкризисните симптоми са пренебрегнати. Темата е актуална защото от стабилността на банковата система зависи и стабилноста на самата държава....
nerven
0 1
Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г 9 стр.

Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г.

Каква е равносметката от банковата криза? Кой печели и кой губи, можеше ли да се очква нейното настъпване? Хората, които се поддадоха на паниката и изтеглиха своите депозити,загубиха, като платиха страха си с цената на пропуснати лихви, както и с таксит
dari1993
0 2
Възникване и развитие на кризисните процеси 9 стр.

Възникване и развитие на кризисните процеси

В условията на задълбочаване на глобализационните процеси, протичащи в световен мащаб и нарастването на взаимната зависимост на икономиките на отделните държави, сътресенията в икономиката на една страна бързо могат да се превърнат в проблем...
lubega
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р България Поуки от кризата и антикризисни политики 26 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики

Понятието "криза” е многозначно понятие. Думата "криза" идва от гръцкото "krizzis”, т.е. рязка промяна, драстична промяна, време на тежка преходно състояние, в което неадекватността на средствата за постиган
silviQ
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 2012 г същност причини измерения 10 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г. – същност, причини, измерения

Въпросът за глобалната финансово-икономическа криза 2008-2012г. е актуален и днес и не спира да бъде основна теза в политическите и икономическите дебати на редица държави...
lubega
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики 11 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики

Първа част – резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник. Избор на глава от водещия източник, която играе ролята на рамка при изготвяне на проекта. Обосновка на направения избор. Основни области на анализ...
ndoe
0 0
Диагностика на жизнения цикъл на публични компании 15 стр.

Диагностика на жизнения цикъл на публични компании

Приходите характеризират възвращаемостта на изразходения труд и капитал в предприятието и се възприемат като брутните потоци от икономически изгоди получени от и дължими на предприятието...
dannyboy
0 0
Дълговата криза в Европа причини и възможни решения 85 стр.

Дълговата криза в Европа – причини и възможни решения

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
nerven
0 0