Материали 1-10 от 28

Публично управление на кризисни ситуации Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г 101 стр.

Публично управление на кризисни ситуации. Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г.

Комплексното развитие на населените места не е цел с предварително ограничени емпиричните параметри. Изключително важно за всеки, който работи по програми за комплексното развитие, е да има ясно разбиране за самия характер на идеята за такова развитие...
ndoe
0 0
Дълговата криза в Европа причини и възможни решения 85 стр.

Дълговата криза в Европа – причини и възможни решения

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
nerven
0 0
Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г 71 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г.

Избухналата през лятото на 2008 г. в САЩ глобална криза е на самия капитал и на икономическата обществена система...
aronn
0 0
Конкурентноспособност на фондовите борси в условия на икономическа криза 43 стр.

Конкурентноспособност на фондовите борси в условия на икономическа криза

Пазарната икономика не би била същата без финансовите пазари. Тяхното развитие е една от причините за активността в реалната икономика. През периодите, когато оборотните средства,се превръщат в пари, парите имат различна форма...
aronn
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р България Поуки от кризата и антикризисни политики 26 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики

Понятието "криза” е многозначно понятие. Думата "криза" идва от гръцкото "krizzis”, т.е. рязка промяна, драстична промяна, време на тежка преходно състояние, в което неадекватността на средствата за постиган
silviQ
0 0
Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза 21 стр.

Политика на Българска народна банка в условията на световна финансова и икономическа криза

Глобалната финансова криза все още намира ограничено отражение върху показателите за българия. след фалита на Lehman brothers и развитията в сащ и някои страни от еврозоната обаче има индикации за засилване на косвените ефекти от глобалната криза върху...
daniche90
0 0
Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза 17 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза

България е силно засегната от световната икономическа криза, показва извънредно проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара...
gecata_maina
0 0
Диагностика на жизнения цикъл на публични компании 15 стр.

Диагностика на жизнения цикъл на публични компании

Приходите характеризират възвращаемостта на изразходения труд и капитал в предприятието и се възприемат като брутните потоци от икономически изгоди получени от и дължими на предприятието...
dannyboy
0 0