Материали 11-20 от 28

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 2012 г същност причини измерения 10 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г. – същност, причини, измерения

Въпросът за глобалната финансово-икономическа криза 2008-2012г. е актуален и днес и не спира да бъде основна теза в политическите и икономическите дебати на редица държави...
lubega
0 0
Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза 17 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза

България е силно засегната от световната икономическа криза, показва извънредно проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара...
gecata_maina
0 0
Социална отговорност и кризисни комуникации 11 стр.

Социална отговорност и кризисни комуникации

Отдаването на благотворителност около Коледа или „оцветяването” на проблемите в зелено определено не е социална отговорност в истинският смисъл на думата. Най – голямото бизнес предизвикателство на 21 век е да се интегрират социалните це
nerven
0 0
Парична и лихвена политика по време на криза 12 стр.

Парична и лихвена политика по време на криза

Глобалната финансова криза все още намира ограничено отражение върху показателите за България. След фалита на Lehman Brothers и развитията в САЩ и някои страни от еврозоната обаче има индикации за засилване на косвените ефекти от глобалната криза върху...
ivan40
0 0
Конкурентноспособност на фондовите борси в условия на икономическа криза 43 стр.

Конкурентноспособност на фондовите борси в условия на икономическа криза

Пазарната икономика не би била същата без финансовите пазари. Тяхното развитие е една от причините за активността в реалната икономика. През периодите, когато оборотните средства,се превръщат в пари, парите имат различна форма...
aronn
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р България Поуки от кризата и антикризисни политики 26 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики

Понятието "криза” е многозначно понятие. Думата "криза" идва от гръцкото "krizzis”, т.е. рязка промяна, драстична промяна, време на тежка преходно състояние, в което неадекватността на средствата за постиган
silviQ
0 0
Възникване и развитие на кризисните процеси 9 стр.

Възникване и развитие на кризисните процеси

В условията на задълбочаване на глобализационните процеси, протичащи в световен мащаб и нарастването на взаимната зависимост на икономиките на отделните държави, сътресенията в икономиката на една страна бързо могат да се превърнат в проблем...
lubega
0 0
Казус по кризисен мениджмънт Какъв е изходът в следните ситуации 8 стр.

Казус по кризисен мениджмънт: Какъв е изходът в следните ситуации?

Във всеки един от четирите предоставени тук случая имаме дадена ситуация на вид криза, при което ръководството на организацията трябва да вземе адекватни решения във връзка с разрешаването на даден проблем, съобразявайки се с фактора "човешки рес
silviQ
0 0
Диагностика на жизнения цикъл на публични компании 15 стр.

Диагностика на жизнения цикъл на публични компании

Приходите характеризират възвращаемостта на изразходения труд и капитал в предприятието и се възприемат като брутните потоци от икономически изгоди получени от и дължими на предприятието...
dannyboy
0 0