Материали 21-30 от 35

Специфика на адиктивното поведение при непълнолетни 105 стр.

Специфика на адиктивното поведение при непълнолетни

Изследванията върху човешкото поведение са многообразни и има много определения какво е норма и какво е отклонение. Ако един подрастващ върши обществени прояви и това се пренебрегва, вероятността да се стигне до престъпление е доста голяма...
dannyboy
0 0
Детето и възрастния 7 стр.

Детето и възрастния

В забързаното ежедневие на нашето съвремие все по-рядко успяваме да общуваме с децата си. Дори в малкото отделени минути връзката между дете и възрастен е нарушена поради опитите на възрастните да налагат своите стереотипи....
lubega
0 0
Социално педагогически аспекти на семейното консултиране 63 стр.

Социално педагогически аспекти на семейното консултиране

Семейството се явява важен компонент в структурата на всяко общество и изпълнява множество социални функции. То е групата, в която се осъществява първичната социализация и възпитание на децата...
daniche90
0 0
Семейно възпитание 10 стр.

Семейно възпитание

Зависимостта на семейното възпитание от социалните промени прави темата едновременно и традиционна, и перманентно актуална. Правилното й позициониране в научното пространство обслужва интересите както на отделната личност, така и на обществото...
cblock
0 0
Девиантно поведение при децата 64 стр.

Девиантно поведение при децата

Обект на изследването са мерките и дейностите за противодействие на асоциалните и девиантни прояви на малолетните и непълнолетни. Предмет на изследването е процесът на тяхното реализиране...
messi
0 0
Методи на социалната работа същност съдържание и класификация технологията на социалната работа като компонент на системата на социалните технологии технологичният процес в социалната работа 16 стр.

Методи на социалната работа – същност, съдържание и класификация. технологията на социалната работа като компонент на системата на социалните технологии. технологичният процес в социалната работа.

Описанието на метода на социална работа се поставя чрез интеракционния модел. Този подход включва прилагането на помагащия процес разработен от Лоурънс Шулман....
ndoe
54 2
Децата и наркотиците 16 стр.

Децата и наркотиците

Когато нещата излязат от контрол и детето вече е залитнало в опасната посока, родителите често се обръщат към психолози и социални работници, които са посветили живота си да помагат на наркоманите и техните семейства...
messi
17 3