Материали 11-20 от 35

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието 11 стр.

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието

Раждането на дете с отклонения в развитието е тежко изпитание за всички в семейството. Родителите, свързвайки с децата своите надежди, приемат отговорността да възпитат човек на следващото поколение, който може би ще реализира неосъоществените им...
the_magicer
0 0
Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището 90 стр.

Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището

Отношението "учител-ученик" има интердисциплинарен характер. Като социално-психологическа и социологическа категория, възникваща и реализирища се в образователно-възпитателния процес, това отношение е невъзможно без общуването...
rusev02
0 0
Просоциално поведение на ученици от 9 и 12 клас 89 стр.

Просоциално поведение на ученици от 9 и 12 клас

Обектът на изследването са ученици от 9, 10, 11,12 класове. Учениците са на възраст петнадесет, осемнадесет години (15-18) годишни. Ще анализираме техният жизнен свят, ежедневие в училище и свободното им време...
ivan40
0 0