Материали 1-10 от 35

Специфика на адиктивното поведение при непълнолетни 105 стр.

Специфика на адиктивното поведение при непълнолетни

Изследванията върху човешкото поведение са многообразни и има много определения какво е норма и какво е отклонение. Ако един подрастващ върши обществени прояви и това се пренебрегва, вероятността да се стигне до престъпление е доста голяма...
dannyboy
0 0
Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището 90 стр.

Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището

Отношението "учител-ученик" има интердисциплинарен характер. Като социално-психологическа и социологическа категория, възникваща и реализирища се в образователно-възпитателния процес, това отношение е невъзможно без общуването...
rusev02
0 0
Просоциално поведение на ученици от 9 и 12 клас 89 стр.

Просоциално поведение на ученици от 9 и 12 клас

Обектът на изследването са ученици от 9, 10, 11,12 класове. Учениците са на възраст петнадесет, осемнадесет години (15-18) годишни. Ще анализираме техният жизнен свят, ежедневие в училище и свободното им време...
ivan40
0 0
Девиантно поведение при децата 64 стр.

Девиантно поведение при децата

Обект на изследването са мерките и дейностите за противодействие на асоциалните и девиантни прояви на малолетните и непълнолетни. Предмет на изследването е процесът на тяхното реализиране...
messi
0 0
Социално педагогически аспекти на семейното консултиране 63 стр.

Социално педагогически аспекти на семейното консултиране

Семейството се явява важен компонент в структурата на всяко общество и изпълнява множество социални функции. То е групата, в която се осъществява първичната социализация и възпитание на децата...
daniche90
0 0