Материали 1-10 от 35

Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището 90 стр.

Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището

Отношението "учител-ученик" има интердисциплинарен характер. Като социално-психологическа и социологическа категория, възникваща и реализирища се в образователно-възпитателния процес, това отношение е невъзможно без общуването...
rusev02
0 0
Девиантно поведение при децата 64 стр.

Девиантно поведение при децата

Обект на изследването са мерките и дейностите за противодействие на асоциалните и девиантни прояви на малолетните и непълнолетни. Предмет на изследването е процесът на тяхното реализиране...
messi
0 0
Детето и възрастния 7 стр.

Детето и възрастния

В забързаното ежедневие на нашето съвремие все по-рядко успяваме да общуваме с децата си. Дори в малкото отделени минути връзката между дете и възрастен е нарушена поради опитите на възрастните да налагат своите стереотипи....
lubega
0 0
Децата и наркотиците 16 стр.

Децата и наркотиците

Когато нещата излязат от контрол и детето вече е залитнало в опасната посока, родителите често се обръщат към психолози и социални работници, които са посветили живота си да помагат на наркоманите и техните семейства...
messi
17 3