Материали 1-10 от 58

Московска фондова борса и облигации 38 стр.

Московска фондова борса и облигации

В зависимост от предмета на дейността им борсите се делят на стокови и фондови борси. И двата вида борси са продукт от развитието на стоково–паричните отношения, на пазара; те са важен негов елемент и съвременна негова структура...
gecata_maina
15 0
Международни финанси 38 стр.

Международни финанси

Капиталовият механизъм във фирмената дейност. Той се представя най-добре като алгоритъм, през призмата на неговите шансове формула и ефект. Стандартната формула на капиталовия механизъм се прилага в практиката на фирмите на ЕС, Европа и България....
mOn
13 2
Лондонска фондова борса 35 стр.

Лондонска фондова борса

Лондонската фондова борса (The London Stock Exchange) се нарежда на трето по важност място в света. До Първата световна война тя е била на първо, но след войната отстъпва първото си място на Нюйоркската фондова борса, а след Втората световна война...
loli
28 3