Материали 1-10 от 9

Финансовата децентрализация в България - предимства и недостатъци 9 стр.

Финансовата децентрализация в България - предимства и недостатъци

Наред с тях се открояват обаче и не малко недостатъци, които като цяло можем да обясним с подценяване на значението и ролята на този така важен за страната ни процес. Базирайки се на международния опит на страни със средни нива на развитие...
ivan40
18 0
Анализ на данъчната система на Филипините 9 стр.

Анализ на данъчната система на Филипините

В общия инвестиционен кодекс предоставя на предприятия, които са регистрирани в съвета на инвеститорите и които отговарят на изискванията в рамките на годишната права инвестиции приоритетен план за данъчни ваканции на четири или шест години....
ndoe
1 0