Материали 1-10 от 4

Данъчно облагане в обединеното кралство 4 стр.

Данъчно облагане в обединеното кралство

Данъчнозадължени лица - всяко юридическо лице, което съгласно законодателството на Обединеното кралство подлежи на данъчно облагане там поради мястото си на управление. (т.е дружества, регистрирани по търговския закон се облагат с този данък)..
dannyboy
2 0