Материали 1-10 от 5

Финансови пазари 25 стр.

Финансови пазари

Същност и функции – на финансовите пазари съществуват 2 групи лица. Първата група са такива субекти, при които се наблюдава превишение на наличните парични ресурси над текущите парични разходи. Втората характеризират се с времено превишение...
messi
2 0
Международни финанси 38 стр.

Международни финанси

Капиталовият механизъм във фирмената дейност. Той се представя най-добре като алгоритъм, през призмата на неговите шансове формула и ефект. Стандартната формула на капиталовия механизъм се прилага в практиката на фирмите на ЕС, Европа и България....
mOn
13 2