Материали 1-10 от 58

Управление и имунизация на портфейл от облигации 25 стр.

Управление и имунизация на портфейл от облигации

Управлението на портфейл е материя, която е все още малко позната в нашата икономика. формирането и управлението на портфейл (от облигации, ценни книжа) е базата, на която стъпва мениджърът при инвестиране...
nerven
0 0
Мито митническа тарифа и митническа политика Специфика на митата като форма на косвени данъци 13 стр.

Мито, митническа тарифа и митническа политика. Специфика на митата като форма на косвени данъци.

Връзката им с външната търговия и външно търговския режим. Характеристика на митническата тарифа. Митническа облагаема стойност и нейното облагане с мита...
rusev02
0 0
Местни финанси и бюджети Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система 12 стр.

Местни финанси и бюджети. Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система.

Приходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Разходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Дискусията, свързана с финансовата автономия на общините. Политика и тенденции в тази посока...
messi
0 0
Финансиране в дейността на предприятието фирмата - съдържание и значение 24 стр.

Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение

Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение. Финансиране в дълготрайни активи. Амортизация и амортизационна политика. Финансиране в краткотрайни акиви. Методи за оценяване на краткотрайните активи...
lubega
0 0
Видове пари покупателна сила на парите и инфлация 6 стр.

Видове пари, покупателна сила на парите и инфлация

През различните периоди от човешката история хората използвали различни видове пари – в началото били груби и тежки, но с годините ставали все "по-удобни" за носене и използване и все по-съвършени в изработката....
the_magicer
0 0