Материали 81-90 от 218

Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище 13 стр.

Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище

Нормативни документи с международен характер, определящи тенденциите в развитието на съвременното училищно физическо възпитание. Основни характеристики на съвременното физическо възпитание в началните класове....
gecata_maina
12 2
Основни физически качества на човека и същност на физическата кондиционна подготовка 5 стр.

Основни физически качества на човека и същност на физическата (кондиционна подготовка)

Двигателната дейност на човека е свързана от една страна с ормирането на двигателни навици и от друга с развиването на двигателни способности, позволяващи физическите упражнения да се изпълняват с необходимата бързина, сила, издръжливост, гъвкавост, ловко
ndoe
50 5