Материали 1-10 от 41

Кратка история на спорта волейбол за мъже Европейски световни и олимпийски шампиони през последните 10 г 10 стр.

Кратка история на спорта волейбол за мъже. Европейски, световни и олимпийски шампиони през последните 10 г.

Волейболът е създаден в САЩ на 9 февруари 1895 г. от Уилям Морган. Той поставил мрежа за тенис на височина 197 см и неговите ученици започнали да прехвърлят през нея плондер от баскетболна топка. В началото броят на участниците не бил ограничен...
ndoe
16 0
Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище 13 стр.

Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище

Нормативни документи с международен характер, определящи тенденциите в развитието на съвременното училищно физическо възпитание. Основни характеристики на съвременното физическо възпитание в началните класове....
gecata_maina
12 2
Стрес претренираност умора и възстановяване от психологическа гледна точка и в частност в спортното плуване 32 стр.

Стрес, претренираност, умора и възстановяване от психологическа гледна точка и в частност в спортното плуване

В последните години феноменът "стрес" се явява един от актуалните проблеми на съвременната наука, в т.ч. и на спортната теория и практика.
emoto_92
12 3
Развиване на физически качества в урока с гимнастически характер 6 стр.

Развиване на физически качества в урока с гимнастически характер

Целта на физическото възпитание в началното училище е да съдейства за правилното физическо развитие на учениците и да формира траен интерес и желание за занимание с физически упражнения и спорт....
loli
15 0
Ролята на игрите в обучението по физическо възпитание на децата от начална училищна възраст 7 стр.

Ролята на игрите в обучението по физическо възпитание на децата от начална училищна възраст

Използването на игровата дейност в подготовката на учениците от начална училищна възраст спомага за оптимизиране на обучението и усъвършенстване на двигателните действия....
dannyboy
13 2