Материали 1-10 от 8

Пищов по ТМСТ 8 стр.

Пищов по ТМСТ

Една от главните социални функции на спорта в съвременното общество е неговата биоадаптационна и психорегулативна роля, което осигурява на индивида необходимата му степен на двигателната активност...
mOn
92 7
Футбол 26 стр.

Футбол

Исторически сведения за футболната игра в световен и национален мащаб.футболът възниква на основата на идеята на игрите с топка,съпътстващи развитието на културата на народите още в дълбока древност...
gecata_maina
15 1
Препятствено бягане 2 стр.

Препятствено бягане

За постигането на максимални резултати в тази интересна и динамична дисциплина се необходими богата координация на движенията, отлично развито чувство за ритъм, бързина, ловкост, гъвкавост, съвършена техника....
gecata_maina
24 0
Натоварването като система от управляващи въздействия 2 стр.

Натоварването като система от управляващи въздействия

Под натоварване най-общо се разбира сумарното въздействие на тренировъчните средства и методи върху спортиста. Установено е, че когато един мускул прекрати дейността си и с това спира активното разпадане на веществата, процесите...
dannyboy
15 0
Препятствено бягане 2 стр.

Препятствено бягане

За постигането на максимални резултати в тази интересна и динамична дисциплина се необходими богата координация на движенията, отлично развито чувство за ритъм, бързина, ловкост, гъвкавост, съвършена техника...
gecata_maina
22 1