Материали 51-60 от 218

Тренировката за техника 22 стр.

Тренировката за техника

Нито добрите познания за техниката, нито и най-добрия биомеханичен анализ и създаването на най-добрите движения водят автоматично към теоретично и практическо разбиране на усвояването на техническите умения по най-икономичния и бърз начин...
ndoe
0 0
Закон за оптималната траектория на ускорение Индивидуалност и индивидуален стил 19 стр.

Закон за оптималната траектория на ускорение. Индивидуалност и индивидуален стил.

Тъй като в тениса е желателна оптимална, а не максимална скорост на топката, дългият замах с ракетата също не е желателен. Практическият опит ни показва, че все повече и повече добри играчи предпочитат късия замах, който има някои предимства...
nerven
0 0
Правило за последователността на координацията на отделните импулси и закон за запазване на импулса 19 стр.

Правило за последователността на координацията на отделните импулси и закон за запазване на импулса

Фазата на замахване назад се състои от предварително разтягане на мускулатурата от горе надолу. Следователно, логично, натискането и отпускането на движението в ударната фаза става в противоположни посоки...
nerven
0 0
Структура и функция на педагогическото общуване 13 стр.

Структура и функция на педагогическото общуване

Педагогическото общуване се проявява многообразно на три равнища (общество, група и личност), но най-вече при взаимодействията по време на урок и при излагането на нов учебен материал...
gecata_maina
0 2
Физическото възпитание и спортът за превенция на детската престъпност 22 стр.

Физическото възпитание и спортът за превенция на детската престъпност

Физическото възпитание и спорт е педагогически организиран и целенасочен процес, който оказва формиращо въздействие върху човешката личност...
daniche90
0 0