Материали 21-30 от 21

съвместяване на личния и професионалния живот 9 стр.

съвместяване на личния и професионалния живот

Основната цел е повишаване пригодността за заетост и придобиване на знания и умения за работа от дома чрез осигуряването на възможности за професионална реализация на жени в областта на информационните технологии.
dani101
6 0