Материали 1-10 от 1

Мотивация 6 стр.

Мотивация

Мотивацията на човека се разбира като съвкупност от определени движещи сили, които го подбуждат към осъществяване на определени действия, задават границите и формите на дейността му и придават на тази дейност насоченост ...
gecata_maina
7 1