Материали 1-10 от 21

Задачи и направления в трудовата психология 47 стр.

Задачи и направления в трудовата психология

Трудовата психология е дисциплина, която е насочена към изучаване на закономерностите на психичната регулация на трудовата дейност, с цел да се получи и използва познание за оптимизиране на отношението човек - трудова дейност...
emoto_92
6 0
Психологически подбор 23 стр.

Психологически подбор

Една от най-често допусканите грешки е неоправданото завишаване на изискванията към кандидатите. Добре е, безспорно, да има висококвалифициран персонал, но той има и висока цена. Освен това тези хора ще искат да използват и развиват уменията си...
gecata_maina
3 0
Професионално ориентиране и кариерно развитие 18 стр.

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Същност на професионалното ориентиране. Oт професионално към кариерно ориентиране, защо и как? Професионално осведомяване, професионални интереси, професионален избор и професионално самоопределяне на индивида...
emoto_92
18 3
Дискриминация в труда и професиите на етническа основа 14 стр.

Дискриминация в труда и професиите на етническа основа

Етническата група се включва като самостоятелен признак още през 1900 г. Данните за изминалия деветдесетгодишен период показват известна колебливост в динамиката на населението в етническите групи...
messi
0 0
Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност 13 стр.

Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност

Трудовата психология е една много обширна дисциплина. Започва да се развива в края на деветнадесети век и до днес има много направления и теми, които засяга. Съвременната трудова психология разглежда както трудовата дейност на отделните личности....
ndoe
15 2
ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА 12 стр.

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА

По своята същност демокрацията предполага и изисква преобразуване на различните сфери на обществения живот. Общ момент в демократичното обновление е признаването и реализирането на плурализма.
messi
1 0