Материали 1-10 от 1

Задачи и направления в трудовата психология 47 стр.

Задачи и направления в трудовата психология

Трудовата психология е дисциплина, която е насочена към изучаване на закономерностите на психичната регулация на трудовата дейност, с цел да се получи и използва познание за оптимизиране на отношението човек - трудова дейност...
emoto_92
6 0