Материали 1-10 от 21

Кариерно консултиране Планиране и развитие на кариерата 6 стр.

Кариерно консултиране. Планиране и развитие на кариерата

За целта предлагам на консултираната да попълни две схеми. Първата включва осем точки които събират повече информация за интересите, предпочитанията, силните, слабите страни и предпочитанията за бъдеща работа....
admin
31 3
Методът бърнаут в трудовата психология 8 стр.

Методът бърнаут в трудовата психология

Анализ на синдрома Бърнаут - синдромът на професионалното "изгаряне" (burnout). Той "се разглежда в теорията като отговор на професионалния стрес и негова психофизиологична, емоционална и поведенческа изява"....
admin
21 3
Професионално ориентиране и кариерно развитие 18 стр.

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Същност на професионалното ориентиране. Oт професионално към кариерно ориентиране, защо и как? Професионално осведомяване, професионални интереси, професионален избор и професионално самоопределяне на индивида...
emoto_92
18 3
Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност 13 стр.

Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност

Трудовата психология е една много обширна дисциплина. Започва да се развива в края на деветнадесети век и до днес има много направления и теми, които засяга. Съвременната трудова психология разглежда както трудовата дейност на отделните личности....
ndoe
15 2
Основни изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата психология 10 стр.

Основни изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата психология

Курсова работа, описваща основните изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата и организационна психология. Една от основните цели на изследователските методи, използвани от психолозите, е да помогнат на изследователя да остави...
ndoe
0 2
Мотивация 6 стр.

Мотивация

Мотивацията на човека се разбира като съвкупност от определени движещи сили, които го подбуждат към осъществяване на определени действия, задават границите и формите на дейността му и придават на тази дейност насоченост ...
gecata_maina
7 1
Психологични въпроси на безопасността на труда 8 стр.

Психологични въпроси на безопасността на труда

По своята същност условията на труд са толкова разнообразни, колкото и видовете труд. Въздействието върху трудовата дейност може да носи както специфичен, така и исторически и социален характер. Много често едно и също условие влияе различно върху...
rusev02
1 1