Материали 1-10 от 21

Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност 13 стр.

Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност

Трудовата психология е една много обширна дисциплина. Започва да се развива в края на деветнадесети век и до днес има много направления и теми, които засяга. Съвременната трудова психология разглежда както трудовата дейност на отделните личности....
ndoe
15 2
Дискриминация в труда и професиите на етническа основа 14 стр.

Дискриминация в труда и професиите на етническа основа

Етническата група се включва като самостоятелен признак още през 1900 г. Данните за изминалия деветдесетгодишен период показват известна колебливост в динамиката на населението в етническите групи...
messi
0 0
Задачи и направления в трудовата психология 47 стр.

Задачи и направления в трудовата психология

Трудовата психология е дисциплина, която е насочена към изучаване на закономерностите на психичната регулация на трудовата дейност, с цел да се получи и използва познание за оптимизиране на отношението човек - трудова дейност...
emoto_92
6 0
Кариерно консултиране Планиране и развитие на кариерата 6 стр.

Кариерно консултиране. Планиране и развитие на кариерата

За целта предлагам на консултираната да попълни две схеми. Първата включва осем точки които събират повече информация за интересите, предпочитанията, силните, слабите страни и предпочитанията за бъдеща работа....
admin
31 3
ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА 12 стр.

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА

По своята същност демокрацията предполага и изисква преобразуване на различните сфери на обществения живот. Общ момент в демократичното обновление е признаването и реализирането на плурализма.
messi
1 0
Методът бърнаут в трудовата психология 8 стр.

Методът бърнаут в трудовата психология

Анализ на синдрома Бърнаут - синдромът на професионалното "изгаряне" (burnout). Той "се разглежда в теорията като отговор на професионалния стрес и негова психофизиологична, емоционална и поведенческа изява"....
admin
21 3
Мотивация 6 стр.

Мотивация

Мотивацията на човека се разбира като съвкупност от определени движещи сили, които го подбуждат към осъществяване на определени действия, задават границите и формите на дейността му и придават на тази дейност насоченост ...
gecata_maina
7 1
Организационно поведение 6 стр.

Организационно поведение

Ниска производителност, отсъствия, неoплатняване на работното време, високо текучество на персонала – това са проблеми, които измъчват мениджърите и влияят неблагоприятно на вътрефиреният микроклимат.
nezabravima
2 0