Материали 31-40 от 40

История на парите 11 стр.

История на парите

Там където свободната търговия на стоки и услуги е непознато явление, парите са нежелани. В едно общество, в което разделението на труда е просто вътрешен за това общество въпрос, а производството и консумацията на стоки и услуги се извършва...
gecata_maina
11 0
Специфика и същност на предпазното търсене на пари 7 стр.

Специфика и същност на предпазното търсене на пари

При предприемаческия мотив, паричната наличност е необходима, за да се запълни интервалът от момента, когато се правят разходите за производството, до момента на получаване на приходи от реализацията...
gecata_maina
3 0
Актуални проблеми свъразани с обезпечението на съвременните парите 5 стр.

Актуални проблеми свъразани с обезпечението на съвременните парите

Парите са спонтанен продукт на икономическото начало – размяната и който в последствие се проявява като политическо начало, т.е. на държавата, следователно парите са самостоятелна икономическа категория...
nerven
2 0
Произход същност и функции на паритеПА 14 стр.

Произход същност и функции на паритеПА

Няма основание да се приеме че парите са открити от човека също не са продукт и на обществен договор за тях най общо се знае че са атрибут на стоковото производство и са в основата на всяка зделка свързана с покупко продажба...
messi
16 0
Управление на паричните потоци 10 стр.

Управление на паричните потоци

Парите са най–важният и най–малко продуктивният актив, който малкият бизнес притежава. При анализа на паричните потоци мениджърът на малкия бизнес трябва да не забравя, че между пари и печалба съществува разлика....
ivan40
13 0
Програмен бюджет за 2010г на Министерството на труда и социалната политика 6 стр.

Програмен бюджет за 2010г. на Министерството на труда и социалната политика

Изразът „програмно бюджетиране” се появява за първи път в България през 2000 г. Година по-късно започва и подготовката за неговото въвеждане. Реформата започна с въвеждането на единната сметка в БНБ, включваща всички първостепенни разпоредители...
admin
8 0