Материали 21-30 от 40

Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост 7 стр.

Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост

Разходите на домашно стопанство са винаги по-малки от доходите. Остатъкът носи наименованието Спестявания. Или в налични пари. Влогове в банките. Ценни книжа. Погасяване на дългове (също се причислява към спестяванията)...
the_magicer
8 0
Теория на парите и кредита Пари Роля и стратегическо значение на парите 53 стр.

Теория на парите и кредита. Пари. Роля и стратегическо значение на парите.

Парите са най-важната икономическа категория, едно от най-феноменалните явления в развитието на човечеството и обществото. парите дават настроение, самочувствие, власт, което е гаранция за успех....
nerven
31 0
Същност функция и роля на парите 12 стр.

Същност, функция и роля на парите

Парите са неотменим елемент на развитието на пазарното стопанство. Те влияят върху икономическата конюнктура, осигуряват обмяната на веществата в икономиката и са един от фундаменталните символи на цивилизацията...
messi
15 1