Материали 1-10 от 5

История на парите 11 стр.

История на парите

Там където свободната търговия на стоки и услуги е непознато явление, парите са нежелани. В едно общество, в което разделението на труда е просто вътрешен за това общество въпрос, а производството и консумацията на стоки и услуги се извършва...
gecata_maina
11 0
Специфика и същност на предпазното търсене на пари 7 стр.

Специфика и същност на предпазното търсене на пари

При предприемаческия мотив, паричната наличност е необходима, за да се запълни интервалът от момента, когато се правят разходите за производството, до момента на получаване на приходи от реализацията...
gecata_maina
3 0